Reklama Promocja Marketing

Jak powinny wyglądać przekazy: reklamowy i marketingowy

Reklama dźwignią handlu – to powiedzenie, chyba jeszcze sprzed wojny, jest cały czas aktualne. Właściwie powinno się to rozszerzyć na reklama i marketing. To jak jest przedstawiana twoja oferta i jak jest prowadzona jej prezentacja decyduje o sukcesie. Można mieć bardzo dobry produkt lub usługę, ale przy nieodpowiednich środkach reklamowych i źle prowadzonym marketingu nie osiągnie się sukcesu.

Reklama w dużej mierze powinna opierać się na psychologii. Znajomości reakcji ludzi, znajomości potrzeb i umiejętnego stworzenia przekazu o tym jak tą potrzebę twoja oferta zaspakaja. Tutaj często działają rzeczy

Marketing to rzeczowa informacja o ofercie, spójna z przekazem reklamowym i wzajemnie z nim się uzupełniająca. W przypadku rozmowy marketingowej, na przykład w ramach telemarketingu, przekaz musi być artykułowany pewnie a rozmówca – potencjalny klient powinien mieć jasny obraz korzyści jakie przedstawiana oferta ma mu przynieść.

Nie warto nachalnie namawiać klienta, nawet jeżeli podczas samej prezentacji w ten sposób wymusi się jakiś przychylny stosunek, to będzie to często chwilowe a po zakończeniu prezentacji taka osoba szybko będzie chciała zapomnieć o przedstawiony treściach.

Przekaz ma opierać się na informacjach prawdziwych. Często ciśnienie na efekty skłania marketingowców do naginania informacji. Reputacja firmy może doznać przez to poważnego uszczerbku a nawet takie sytuacje mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa.